KIELI  IT  |  EN  |  FR  |  ES  |  DE  |  RU  |  FIN

Tunnuskoodit

Standardin IEC 20-27 mukaisesti

Tunnusryhmät

Nimi

Symboli

Standardin viite Harmonoitu johto H
Hyväksytty kansallinen johto A
Muu kansallinen johtotyyppi N
Nimellisjännite Uo/U 100/100 V 01
300/300 V 03
300/500 V 05
450/750 V 07
0,6/1 kV 1
Eristysmateriaali yleinen PVC V
PVC lämpötilaan 90 °C V2
Synteettinen kumi lämpötilaan 60 °C R
Eteenipropeenikumi B
Polykloropreeni hitsauskoneiden johtoihin N2
Verkkoutettu polyolefiini alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä Z
Termoplastinen polyolefiini alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä Z1
Metallipäällysteet
(suojat ja rungot)
Kuparipunossuoja säiekokoonpanossa C4
Kuparipunossuoja yksittäisissä säikeissä C5
Kuparinauha-, kuparijänne- tai kuparilevysuojus säiekokoonpanossa C7
Samankeskinen kuparijohdin C
Runko pyöreistä teräsjänteistä Z 2
Runko teräslevyistä Z 3
Runko teräsnauhoista Z 4
Runko teräsjännepunoksesta Z 5
Johdon muoto Litteät johdot, ei jaettavissa H2
Kolmen tai useamman säikeen litteät johdot H6
Johdot kaksinkertaisella eristeellä ekstruusiota varten H7
Suojakuoren materiaali yleinen PVC V
PVC käyttölämpötilaan 90 °C V2
Öljynkestävä PVC V5
Synteettinen kumi R
Eteenipropeenikumi B
Polykloropreeni N
Vedenkestävä polykloropreeni N8
Polyuretaani Q
Klorosulfonoitu polyetyleeni tai kloorattu polyetyleeni N4
Verkkoutettu polyolefiini alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä Z
Termoplastinen polyolefiini alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä Z1
Johtimen materiaali Kupari Ei mitään
Alumiini A
Johtimen muoto Kova yksisäikeinen U
Kova pyöreäjänteinen R
Joustava liikkuvaan asennukseen F
Joustava pysyvään asennukseen K
Joustava hitsauskoneen johtoihin D
Erittäin joustava hitsauskoneen johtoihin E

Secondo tabella CEI UNEL 35011-36011 (ove applicabile)

Tunnusryhmät

Nimi

Symboli

Johtimen laatu Kupari Ei mitään
Alumiini A
Johtimen muoto Kova yksisäikeinen U
Kova pyöreäjänteinen R
Joustava pyöreäjänteinen F
Erittäin joustava pyöreäjänteinen FF
Erittäin joustava pyöreäjänteinen tai erityisellä rakenteella EF
Eristysmateriaali PVC käyttölämpötilaan 70 °C R
PVC käyttölämpötilaan 70 °C ylemmän luokan (vanhenematon) R2
PVC käyttölämpötilaan 90 °C R7
Synteettinen kumi lämpötilaan 60 °C G
Suuren moduulin eteenipropeenikumi G7
Elastomeeriseos alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä G9
Elastomeeriseos alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä G10
Kestomuoviseos alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä M9
Muovimateriaali alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä (36011) M
Verkkoutettu seos alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä G21
Termoplastinen polyetyleeni E
Verkkoutettu polyetyleeni lämpötiloihin 85 °C E4
Yksi tai useampi kiillotettu lasinauha tai suljettu lasipunos T
Johdon muoto Säikeet yhdistetty pyöreällä johdolla O
Samansuuntaiset säikeet litteän johdon avulla D
Säikeet yhdistetty näkyvällä kierteellä X
Metallipäällysteet
(suojat ja rungot)
Suoja alumiininauhasta tai metallilevystä H
Kuparinauha-, kuparilevy- tai kuparijännesuoja H1
Suoja kuparipunoksesta tai -nauhasta H2
Suoja kaksinkertaisesta kuparipunoksesta tai -nauhasta H3
Samankeskinen kuparijohdin C
Samankeskinen alumiinijohdin AC
Suoja metallipunoksesta tai -nauhasta A
Runko teräsjänteistä F
Runko teräslevyistä Z
Runko teräsrainoista N
Suojakuorimateriaali PVC laatua TM1, TM2, RZ R
Lineaarinen polyetyleeni laatua EZ E
Verkkoutettu polyetyleeni E4
Synteettinen kumi G
Polykloropreeni K
Kestomuoviseos alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä M1
Elastomeeriseos alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä M2
Elastomeeriseos alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä M3
Muovimateriaali alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä (36011) M
Verkkoutettu seos alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä M21Tärkeimmät viitedirektiivit

IEC-standardit

Standardi

Kuvaus

CEI 11-17 Kuvaa sähköenergian julkiset tuotanto-, välitys- ja jakelujärjestelmät. Linjat johdoista 1 - 45 kV.
CEI EN 50334 Kuvaa merkintätavat sähköjohtojen säikeiden tunnistamiseksi.
CEI EN 50336 Kuvaa virransyöttö- ja signaalijohtojen eristeiden ja suojakuorien tekniset tiedot ja testivaatimukset.
CEI EN 60216-1 Kuvaa vanhenemisolosuhteet sekä materiaalien lämpövastuksen ominaisuuksien laskentatavat.
CEI 20-13
(IEC 60502-1 kun sovellettavissa)

Kuvaa G7-eristeellä varustettujen johtojen rakenteelliset määritykset, menettelytavat ja testivaatimukset käyttöjännitteisiin 1 kV - 3 kV.

CEI 20-16 Kuvaa keskisuuren jännitteen johtojen osittaisten läpilyöntien määrityksen testimenetelmän.
CEI 20-19/1
CEI 20-20/1

Kuvaa PVC-johtojen (IEC 20-20/1) ja kumijohtojen (IEC 20-19/1) eristyksen ja suojakuoren harmonisoitujen seoksien testit ja vaatimukset.

CEI 20-19/4

Kuvaa kumilla eristettyjen ja kumilla tai polykloropreenillä suojattujen johtojen rakenteelliset määritykset, menettelytavat ja testivaatimukset liikkuvaan käyttöön ja käyttöjännitteisiin 450/750 V.

CEI 20-19/9 Kuvaa yksinapaisten suojaamattomien ja halogeenittomalla verkkoutetulla seoksella, jonka savun ja syövyttävien kaasujen läpäisykyky on alhainen, eristettyjen johtojen rakenteelliset määritykset, menettelytavat ja testivaatimukset pysyvään asennukseen ja nimellisjännitteisiin 450/750 V.
CEI 20-19/16

Kuvaa kumilla eristettyjen ja polykloropreenillä suojattujen johtojen rakenteelliset määritykset, menettelytavat ja testivaatimukset liikkuvaan käyttöön ja käyttöjännitteisiin 450/750 V, upotukseen.

CEI 20-20/3

Kuvaa PVC-eristettyjen ja suojaamattomien johtojen rakenteelliset määritykset, menettelytavat ja testivaatimukset pysyvään asennukseen ja käyttöjännitteisiin 450/750 V.

CEI 20-20/5

Kuvaa PVC-eristettyjen ja PVC:llä suojattujen johtojen rakenteelliset määritykset, menettelytavat ja testivaatimukset liikkuvaan käyttöön ja käyttöjännitteisiin 450/750 V.

CEI 20-20/7

Kuvaa yksinapaisten ja suojaamattomien lämpötilaan 90 °C tarkoitettujen johtojen rakenteelliset määritykset, menettelytavat ja testivaatimukset pysyvään asennukseen ja käyttöjännitteisiin 450/750 V.

CEI 20-20/12

Kuvaa PVC-eristettyjen ja PVC:llä suojattujen johtojen rakenteelliset määritykset, menettelytavat ja testivaatimukset liikkuvaan käyttöön, lämpötilaan 90 °C ja käyttöjännitteisiin 450/750 V.

CEI 20-20/13

Kuvaa PVC-eristettyjen ja öljynkestävällä PVC:llä suojattujen johtojen rakenteelliset määritykset, menettelytavat ja testivaatimukset, käyttöjännitteisiin 450/750 V.

CEI 20-20/15 Kuvaa yksinapaisten suojaamattomien ja halogeenittomalla kestomuoviseoksella, jonka savun ja syövyttävien kaasujen läpäisykyky on alhainen, eristettyjen johtojen rakenteelliset määritykset, menettelytavat ja testivaatimukset pysyvään asennukseen ja nimellisjännitteisiin 450/750 V.
CEI 20-21 Kuvaa sähköjohtojen virransiedon laskennan pysyvässä käytössä.
CEI 20-22/2 (IEC 20-22 II) Kuvaa johtosarjojen johtojen palonkestävyyden menettelyt ja testivaatimukset, metallia sisältämätön materiaali 5 tai 10 kg/m.
CEI 20-27 Kuvaa harmonisoitujen johtojen tunnusjärjestelmän.
CEI EN 50266-2-4
CEI 20-22/3-4, (IEC 20-22 III)
IEC 60332-3-24 kat. C
Kuvaa johtosarjojen johtojen palonkestävyyden menettelyt ja testivaatimukset, metallia sisältämätön materiaali 1,5 l/m.
CEI 20-36/1-1
IEC 60331-11
Kuvaa laitteiston palonkestävyyteen ilman mekaanista iskua.
CEI 20-36/2-1
IEC 60331-21

Kuvaa enintään käyttöjännitteeseen 0,6/1 kV sopivien johtojen palonkestävyyden menettelyt ja testivaatimukset. Ei mekaanista iskua.

CEI EN 60332-1-2
CEI 20-35/1-2
(IEC 60332-1 kun sovellettavissa)
Kuvaa yksittäisen johdon pystysuuntaisen liekin palonkestävyyden menettelyt ja testivaatimukset.
CEI EN 50200
CEI 20-36/4-0
Kuvaa enintään 20 mm:n halkaisijan omaavien johtojen paloturvallisuuden varusteet ja testimenetelmät. Mekaanisella iskulla.
CEI EN 50362
CEI 20-36/5-0
Kuvaa yli 20 mm:n halkaisijan omaavan johtojen palonkestävyyden laitteiston ja testimenetelmät. Mekaanisella iskulla.
CEI EN 50267-2-1
CEI 20-37/2-1
(IEC 60754-1 kun sovellettavissa)
Kuvaa johtomateriaalien palamisen aikana muodostuvien syövyttävien kaasujen (HCI) testimenetelmän.
CEI EN 50267-2-2
CEI 20-37/2-2

Kuvaa testimenetelmät happoisuuden (syövyttävyys) kaasuille, jotka pääsevät johtojen materiaaleista palamisen aikana, mittaamalla pH-arvon ja johtavuuden.

CEI EN 61034-2
CEI 20-37/3-1
Kuvaa testimenetelmän palavien johtojen savun tiheyden määrittämiseksi. (Optinen läpäisykerroin)
CEI 20-37/4-0 Kuvaa johtojen materiaalin palon aikana muodostuvien kaasujen myrkyllisyysluokan määrityksen varusteet ja testimenetelmät.
CEI 20-38/1 Kuvaa G10-eristeen palonkestävien johtojen, joiden myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen (halogeenittomat) läpäisykyky on alhainen, määritykset ja testauksen menettelytavat enintään käyttöjännitteeseen 1 kV.
CEI 20-40 Kuvaa sähköjohtojen käyttöohjeet käyttöjännitteeseen 450/750 V.
CEI 20-45 Kuvaa palonkestävien johtojen rakenteelliset määritykset, menettelytavat ja testivaatimukset, käyttöjännitteeseen 1 kV.
CEI 20-48 Kuvaa suuren moduulin EPR-eristettyjen johtojen yleiset määritykset jakeluun, käyttöjännitteeseen 0,6/1 kV.
CEI 20-52 Kuvaa johtojen metallia sisältämättömien johtojen lyijymäärän määrityksen menettelytavat ja testivaatimukset.
CEI 20-67 Kuvaa sähköjohtojen käyttöohjeet käyttöjännitteeseen 0,6/1 kV.
CEI EN 50395
CEI EN 50396
Kuvaa harmonisoitujen PVC:llä ja kumilla eristettyjen johtojen testimenetelmät ja vaatimukset, käyttöjännitteeseen 450/750 V saakka.
CEI 64-8 Sähköjärjestelmät, joiden nimellisjännite on korkeintaan 1000 V vaihtovirrassa ja 1500 V tasavirrassa.
CEI 64-15 Historiallisten ja/tai taiteellisesti tärkeiden rakennuksien sähköjärjestelmät.


IEC UNEL -standardit

Taulukko

Kuvaus

UNEL 00721 Kuvaa sähköjohtojen suojakuoren värit.
UNEL 00722 Kuvaa sähköjohtojen säikeiden tunnukset.
UNEL 35011 Kuvaa virransyötön, signaalinvälityksen ja ohjauslaitteiden johtojen maakohtaiset tunnusmerkit.
UNEL 35012 Kuvaa johtojen palonkestävyyden tunnusmerkit ja luokituksen.
UNEL 35024/1

Määrittää ilman pysyvän virransiedon sähköjohdoille, joiden käyttöjännite on enintään 1000 V vaihtovirrassa ja 1500 V tasavirrassa.

UNEL 35026

Määrittää ilman pysyvän virransiedon sähköjohdoille maanalapuolella, joiden käyttöjännite on enintään 1000 V vaihtovirrassa ja 1500 V tasavirrassa.

UNEL 35027 Määrittää pysyvän virransiedon ilmaan ja maan alapuolelle keskisuuren jännitteen johdoille.
UNEL 35368 Määrittää tyypin N07G9-K johtojen rakenteelliset määritykset ja mitat.
UNEL 35369 Kuvaa tyypin FG10OM1-0,6/1 kV virransyöttöjohtojen rakenteelliset määritykset ja mitat.
UNEL 35370 Kuvaa tyypin RG10OM1-0,6/1 kV virransyöttöjohtojen rakenteelliset määritykset ja mitat.
UNEL 35371 Kuvaa tyypin FG10OM1-0,6/1 kV signaalinvälityksen ja ohjausjärjestelmien johtojen rakenteelliset määritykset ja mitat..
UNEL 35375

Kuvaa tyypin FG7R-0,6/1 kV, FG7OR-0,6/1 kV, FG7OH1R-0,6/1 kV, FG7OH2R-0,6/1 kV virransyöttöjohtojen rakenteelliset määritykset ja mitat.

UNEL 35376 Kuvaa tyypin U/RG7R-0,6/1 kV, U/RG7OR-0,6/1 kV, U/RG7OH1R-0,6/1 kV virransyöttöjohtojen rakenteelliset määritykset ja mitat.
UNEL 35377 Kuvaa tyypin FG7OR-0,6/1 kV, FG7OH1R-0,6/1 kV, FG7OH2R-0,6/1 kV virransyöttöjohtojen rakenteelliset määritykset ja mitat.
UNEL 35378 Kuvaa tyypin U/RG7OFR-0,6/1 kV, U/RG7OZR-0,6/1 kV virransyöttöjohtojen rakenteelliset määritykset ja mitat.
UNEL 35379 Kuvaa tyypin U/RG7ONR-0,6/1 kV virransyöttöjohtojen rakenteelliset määritykset ja mitat.
UNEL 35382

Kuvaa tyypin FG7M1-0,6/1 kV, FG7OM1-0,6/1 kV, FG7OH1M1-0,6/1 kV, FG7OH2M1-0,6/1 kV virransyöttöjohtojen rakenteelliset määritykset ja mitat.

UNEL 35384 Kuvaa tyypin FG7OM1-0,6/1 kV, FG7OH1M1-0,6/1 kV, FG7OH2M1-0,6/1 kV virransyöttöjohtojen rakenteelliset määritykset ja mitat.
UNEL 35752 Kuvaa tyypin N07V-K johtojen rakenteelliset määritykset ja mitat.
UNEL 35755 Kuvaa tyypin N1VV-K, N1VC7V-K, N1VC4V-K signaalinvälityksen ja ohjausjärjestelmien johtojen rakenteelliset määritykset ja mitat.
UNEL 35756 Kuvaa tyypin N1VV-K, N1VC7V-K, N1VC4V-K virransyöttöjohtojen rakenteelliset määritykset ja mitat.
UNEL 35757 Kuvaa tyypin N1VV-K yksinapaisten virransyöttöjohtojen rakenteelliset määritykset ja mitat.
UNEL 36713 Kuvaa tyypin TR/R ja TR/HR puhelinjohtojen rakenteelliset määritykset ja mitat.

Yritys

La Triveneta Cavi on vuodesta 1965 lähtien yksi Euroopan tärkeimmistä matalan ja keskisuuren jännitteen johtojen tuottajista. Johdot on tarkoitettu teollisuuden ja yksityisten käyttöön, virranjakeluun sekä uusiutuviin energialähteisiin. lue kaikki »


Työskenteleminen LTC-yhtiössä

Ansioluettelon lähetyslomake ja avoimien työpaikkojen luettelo.Suora yhteys

Lähetä sähköpostia suoraan toimipisteisiimme

Päämaja ja tuotantoyksikkö 1

Brendola (VI): Via Orna, 35
36040

Tuotantoyksiköt 2, 3 - 4

Brendola (VI): Via Alcide De Gasperi, 19 36040

 

Tolentino (MC): Contrada Le Grazie, 42 62029

 

Montecchio Maggiore (VI): Via Ettore Majorana, 9/10, 36075

Logistiset yksiköt

Brendola (VI): Via Giulio Natta, 48
36040

Yhtiötiedot

La Triveneta Cavi s.p.a.
Yhtiöpääoma 15.480.000,00 € täysin maksettu
Yhtiörekisteri VI nro 21789 R.E.A. 197814 Verotunnus 02782190157
Arvonlisäverotunniste 01981240243 M/VI 002258