KIELI  IT  |  EN  |  FR  |  ES  |  DE  |  RU  |  FIN

Tunnuskoodit

Standardin IEC 20-27 mukaisesti

Tunnusryhmät

Nimi

Symboli

Standardin viite Harmonoitu johto H
Hyväksytty kansallinen johto A
Muu kansallinen johtotyyppi N
Nimellisjännite Uo/U 100/100 V 01
300/300 V 03
300/500 V 05
450/750 V 07
0,6/1 kV 1
Eristysmateriaali yleinen PVC V
PVC lämpötilaan 90 °C V2
Synteettinen kumi lämpötilaan 60 °C R
Eteenipropeenikumi B
Polykloropreeni hitsauskoneiden johtoihin N2
Verkkoutettu polyolefiini alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä Z
Termoplastinen polyolefiini alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä Z1
Metallipäällysteet
(suojat ja rungot)
Kuparipunossuoja säiekokoonpanossa C4
Kuparipunossuoja yksittäisissä säikeissä C5
Kuparinauha-, kuparijänne- tai kuparilevysuojus säiekokoonpanossa C7
Samankeskinen kuparijohdin C
Runko pyöreistä teräsjänteistä Z 2
Runko teräslevyistä Z 3
Runko teräsnauhoista Z 4
Runko teräsjännepunoksesta Z 5
Johdon muoto Litteät johdot, ei jaettavissa H2
Kolmen tai useamman säikeen litteät johdot H6
Johdot kaksinkertaisella eristeellä ekstruusiota varten H7
Suojakuoren materiaali yleinen PVC V
PVC käyttölämpötilaan 90 °C V2
Öljynkestävä PVC V5
Synteettinen kumi R
Eteenipropeenikumi B
Polykloropreeni N
Vedenkestävä polykloropreeni N8
Polyuretaani Q
Klorosulfonoitu polyetyleeni tai kloorattu polyetyleeni N4
Verkkoutettu polyolefiini alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä Z
Termoplastinen polyolefiini alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä Z1
Johtimen materiaali Kupari Ei mitään
Alumiini A
Johtimen muoto Kova yksisäikeinen U
Kova pyöreäjänteinen R
Joustava liikkuvaan asennukseen F
Joustava pysyvään asennukseen K
Joustava hitsauskoneen johtoihin D
Erittäin joustava hitsauskoneen johtoihin E

Secondo tabella CEI UNEL 35011-36011 (ove applicabile)

Tunnusryhmät

Nimi

Symboli

Johtimen laatu Kupari Ei mitään
Alumiini A
Johtimen muoto Kova yksisäikeinen U
Kova pyöreäjänteinen R
Joustava pyöreäjänteinen F
Erittäin joustava pyöreäjänteinen FF
Erittäin joustava pyöreäjänteinen tai erityisellä rakenteella EF
Eristysmateriaali PVC käyttölämpötilaan 70 °C R
PVC käyttölämpötilaan 70 °C ylemmän luokan (vanhenematon) R2
PVC käyttölämpötilaan 90 °C R7
PVC-pohjainen eristävä seos, jonka kriittinen lämpötila on 70 °C (CPR) S17
Synteettinen kumi lämpötilaan 60 °C G
Suuren moduulin eteenipropeenikumi G7
Elastomeeriseos alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä G9
Elastomeeriseos alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä G10
Eteenipropeenikumipohjainen seos, suurmoduulinen, vähän savua ja happamuutta muodostava, kriittinen lämpötila 90 °C (CPR) G16
Ristisilloitettu elastomeeriseos, vähän savua ja happamuutta muodostava, sopii suojapinnoittamattomille kaapeleille, kriittinen lämpötila 90 °C (CPR) G17
Ristisilloitettu elastomeeriseos, vähän savua ja happamuutta muodostava, kriittinen lämpötila 90 °C (CPR) G18
Kestomuoviseos alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä M9
Muovimateriaali alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä (36011) M
Verkkoutettu seos alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä G21
Termoplastinen polyetyleeni E
Verkkoutettu polyetyleeni lämpötiloihin 85 °C E4
Yksi tai useampi kiillotettu lasinauha tai suljettu lasipunos T
Johdon muoto Säikeet yhdistetty pyöreällä johdolla O
Samansuuntaiset säikeet litteän johdon avulla D
Säikeet yhdistetty näkyvällä kierteellä X
Metallipäällysteet
(suojat ja rungot)
Suoja alumiininauhasta tai metallilevystä H
Kuparinauha-, kuparilevy- tai kuparijännesuoja H1
Suoja kuparipunoksesta tai -nauhasta H2
Suoja kaksinkertaisesta kuparipunoksesta tai -nauhasta H3
Samankeskinen kuparijohdin C
Samankeskinen alumiinijohdin AC
Suoja metallipunoksesta tai -nauhasta A
Runko teräsjänteistä F
Runko teräslevyistä Z
Runko teräsrainoista N
Suojakuorimateriaali PVC laatua TM1, TM2, Rz R
Lineaarinen polyetyleeni laatua Ez E
Verkkoutettu polyetyleeni laatua E4M E4
Synteettinen kumi laatua Gy G
Polykloropreeni laatua Ky, Kn tai Kz K
Muovimateriaali alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä (36011) M
Kestomuoviseos alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä M1
Elastomeeriseos alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä M2
Elastomeeriseos alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä M3
Termoplastinen seos, vähän savua ja happamuutta muodostava (CPR) M16
Elastomeeriseos, vähän savua ja happamuutta muodostava (CPR) M18
Verkkoutettu seos alhaisella savun, myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen läpäisykyvyllä M21Tärkeimmät viitedirektiivit

IEC-standardit

Standardi

Kuvaus

CEI 11-17 Kuvaa sähköenergian julkiset tuotanto-, välitys- ja jakelujärjestelmät. Linjat johdoista 1 - 45 kV.
CEI 20-13
(IEC 60502-1 kun sovellettavissa)
(IEC 60502-2 kun sovellettavissa)
Kuvaa rakenteelliset sekä testausmenetelmiä ja vaatimuksia koskeva määräykset kaapeleille, jotka on eristetty tai suojattu luokissa R, R16, E, M1,M2, M16, M18, G7, G16, K. Käyttöjännitteille välillä 1 kV - 30 kV kiinteille asennuksille ja välillä 1 kV - 6 kV liikuteltavalle asennukselle.
CEI 20-16 Kuvaa keskisuuren jännitteen johtojen osittaisten läpilyöntien määrityksen testimenetelmän.
CEI 20-20/5

Kuvaa PVC-eristettyjen ja PVC:llä suojattujen johtojen rakenteelliset määritykset, menettelytavat ja testivaatimukset liikkuvaan käyttöön ja käyttöjännitteisiin 450/750 V.

CEI 20-21
(IEC 60287)
Kuvaa sähköjohtojen virransiedon laskennan pysyvässä käytössä.
CEI 20-22/2
(IEC 20-22 II)
Kuvaa johtosarjojen johtojen palonkestävyyden menettelyt ja testivaatimukset, metallia sisältämätön materiaali 5 tai 10 kg/m.
(IEC 20-22 III)
IEC 60332-3-24 kat. C
Kuvaa johtosarjojen johtojen palonkestävyyden menettelyt ja testivaatimukset, metallia sisältämätön materiaali 1,5 l/m.
CEI 20-27 Kuvaa harmonisoitujen johtojen tunnusjärjestelmän.
CEI 20-37/4-0 Kuvaa johtojen materiaalin palon aikana muodostuvien kaasujen myrkyllisyysluokan määrityksen varusteet ja testimenetelmät.
CEI 20-38 Kuvaa G10-eristeen palonkestävien johtojen, joiden myrkyllisten ja syövyttävien kaasujen (halogeenittomat) läpäisykyky on alhainen, määritykset ja testauksen menettelytavat enintään käyttöjännitteeseen 1 kV.
CEI 20-45 Kuvaa palonkestävien johtojen rakenteelliset määritykset, menettelytavat ja testivaatimukset, käyttöjännitteeseen 1 kV.
CEI 20-48 Kuvaa suuren moduulin EPR-eristettyjen johtojen yleiset määritykset jakeluun, käyttöjännitteeseen 0,6/1 kV.
CEI 20-67 Kuvaa sähköjohtojen käyttöohjeet käyttöjännitteeseen 0,6/1 kV.
CEI 64-8 Sähköjärjestelmät, joiden nimellisjännite on korkeintaan 1000 V vaihtovirrassa ja 1500 V tasavirrassa.
CEI 64-15 Historiallisten ja/tai taiteellisesti tärkeiden rakennuksien sähköjärjestelmät.
EN 50200
Kuvaa enintään 20 mm:n halkaisijan omaavien johtojen paloturvallisuuden varusteet ja testimenetelmät. Mekaanisella iskulla.
EN 50267-2-1
(IEC 60754-1 kun sovellettavissa)
Kuvaa johtomateriaalien palamisen aikana muodostuvien syövyttävien kaasujen (HCI) testimenetelmän.
EN 50267-2-2

Kuvaa testimenetelmät happoisuuden (syövyttävyys) kaasuille, jotka pääsevät johtojen materiaaleista palamisen aikana, mittaamalla pH-arvon ja johtavuuden.

EN 50334 Kuvaa merkintätavat sähköjohtojen säikeiden tunnistamiseksi.
EN 50336 Kuvaa virransyöttö- ja signaalijohtojen eristeiden ja suojakuorien tekniset tiedot ja testivaatimukset.
EN 50362 Kuvaa välineet ja testausmenetelmän palonkestävyyden osalta kaapeleille, joiden halkaisija on enintään 20 mm. Menetelmä mekaanisen iskun kanssa.
EN 50395
EN 50396
Kuvaa harmonisoitujen PVC:llä ja kumilla eristettyjen johtojen testimenetelmät ja vaatimukset, käyttöjännitteeseen 450/750 V saakka.
EN 50399 Kuvaa testausmenetelmät liekin pystysuuntaiselle leviämiselle, lämmönsiirrolle, savunmuodostukselle ja palavien pisaroiden tai partikkeleiden esiintymiselle sähkökaapeleissa tai -johdoissa. Menetelmän avulla voidaan suorittaa luokitus rakennustuoteasetuksen (CPR) mukaisesti.
EN 50414
(CEI 20-85)
Kuvaa menettelytavan lyijyn analysoimiseksi PVC-muovissa.
EN 50525-1
(CEI 20-107)
Kuvaa yleiset määräykset energiakaapeleille, joiden käyttöjännite on enintään 450/750 V
EN 50525-2-11 Sitä sovelletaan taipuisiin kaapeleihin, joissa on termoplastinen PVC-eristys tai vaippa PVC-muovia. Kyseessä on kaapelit, joiden nimellisjännite Uo/U on enintään 300/500 V. Kaapelit on tarkoitettu kodinkoneiden liitäntään kiinteään tehonsyöttöön. Näihin sisältyvät pyöreät kaapelit ja lattakaapelit.
EN 50525-2-21 Tarkastelee eritysmääritelmiä eristetyille taipuisille kaapeleille, jotka ovat ristisilloitettua elastomeeriseosta ja alla vaippa ristisilloitettua elastomeeriseosta tai termoplastista polyuretaania (TPU) ja joiden nimellisjännite on enintään 450/750 V.
EN 50525-2-31 Kuvaa rakenteelliset sekä testausmenetelmiä ja vaatimuksia koskevat määräykset vaipattomille yksijohtimisille kaapeleille, joilla on termoplastinen eristys PVC-muovia, jonka maksimilämpötila jatkuvassa käytössä on 70 ja 90 °C, kiinteälle asennukselle, enintään 450/750 V:n käyttöjännitteelle.
EN 50525-2-51 Sitä sovelletaan öljynkestäviin taipuisiin kaapeleihin, joissa on eristys ja vaippa PVC-muovia. Niihin sisältyvät suojatut ja suojaamattomat tyypit. Kyseessä on kaapelit, joiden nimellisjännite Uo/U on enintään 300/500 V. Kaapelit on tarkoitettu tuotantokoneiden väliseen liitäntään. Jatkuvan käytön enimmäislämpötila tämän standardin mukaisille kaapeleille on 70 °C.
EN 50525-3-31

Sovelletaan yksijohtimisiin vaipattomiin kaapeleihin, jotka on eristetty termoplastisella seoksella ilman halogeeneja ja alhaisilla savujen ja syövyttävien kaasujen päästöillä tulelle altistuksen yhteydessä, kiinteää asennusta varten ja enimmäiskäyttölämpötilaan 70 °C. Kyseessä on kaapelit, joiden nimellisjännite Uo/U on enintään 450/750 V. Kaapeleille 450/750 V:n nimellisjännitteellä on olemassa kaksi tyyppiä, Tyyppi 1 ja Tyyppi 2

EN 50525-3-41 Tarkastelee rakenteellisia ja testausta koskevia määräyksiä vaipattomille yksijohtimisille sähkökaapeleille, joilla on ristisilloitettu halogeeniton eristys, soveltuvat kiinteisiin palosuojausta vaativiin asennuksiin. Nimellisjännite enintään 450/750 V.
EN 50565-1
(CEI 20-40 /1)
Kuvaa sähköjohtojen käyttöohjeet käyttöjännitteeseen 450/750 V.
EN 50618 Kuvaa rakenteelliset sekä testausmenetelmiä ja vaatimuksia koskevat vaatimukset kaapeleille, joissa on eristys ja vaippa silloitettua LS0H-seosta. Soveltuvat aurinkosähköjärjestelmille, joiden nimelliskäyttöjännite on enintään 1000 VAC ja 1500 VDC.
EN 60216-1 Kuvaa vanhenemisolosuhteet sekä materiaalien lämpövastuksen ominaisuuksien laskentatavat.
CEI EN 60332-1-2
(IEC 60332-1 kun sovellettavissa)
Kuvaa yksittäisen johdon pystysuuntaisen liekin palonkestävyyden menettelyt ja testivaatimukset.
EN 60754-2 Kuvaa menettelytavan potentiaalisen syövyttävyyden määrittämiselle kaasuille, joita vapautuu sähkökaapelin valmistuksessa käytettyjen materiaalien palaessa mittaamalla happamuus (pH) ja johtokyky vesiliuoksesta, jota saadaan palon aikana syntyvistä kaasuista.
EN 61034-2
Kuvaa testimenetelmän palavien johtojen savun tiheyden määrittämiseksi. (Optinen läpäisykerroin)


IEC UNEL -standardit

Taulukko

Kuvaus

UNEL 00721 Kuvaa sähköjohtojen suojakuoren värit.
UNEL 00722 Kuvaa sähköjohtojen säikeiden tunnukset.
UNEL 35011 Kuvaa virransyötön, signaalinvälityksen ja ohjauslaitteiden johtojen maakohtaiset tunnusmerkit.
UNEL 35012 Kuvaa johtojen palonkestävyyden tunnusmerkit ja luokituksen.
UNEL 35016 Kuvaa vaatimukset kaapelien paloteknistä käyttäytymistä koskeville luokille eurooppalaisen rakennustuoteasetuksen (305/2011) mukaisesti.
UNEL 35024/1

Määrittää ilman pysyvän virransiedon sähköjohdoille, joiden käyttöjännite on enintään 1000 V vaihtovirrassa ja 1500 V tasavirrassa.

UNEL 35026

Määrittää ilman pysyvän virransiedon sähköjohdoille maanalapuolella, joiden käyttöjännite on enintään 1000 V vaihtovirrassa ja 1500 V tasavirrassa.

UNEL 35027 Määrittää pysyvän virransiedon ilmaan ja maan alapuolelle keskisuuren jännitteen johdoille.
UNEL 35310 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset energiakaapeleille 450/750 V, jotka on eristetty G17-laatuisella elastomeerikumilla ja joilla on erityiset palotekniset ominaisuudet ja jotka täyttävät rakennustuoteasetuksen (CPR) vaatimukset. Yksijohtimiset kaapelit ilman vaippaa joustavilla johtimilla. Paloteknistä käyttäytymistä kuvaava luokka: Cca-s1b,d1,a1. Tyyppi FG17
UNEL 35318 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset 0,6/1 kV:n energiakaapeleille, jotka on eristetty G16-laatuisella suurmoduulisella eteenipropeenikumilla, sisävaippa PVC-muovia, ja jotka sisältävät erityiset palotekniset ominaisuudet ja täyttävät rakennustuoteasetuksen (CPR) vaatimukset. Yksi- ja monijohtimiset kaapelit joustavilla johtimilla kiinteää asennusta varten, suojauksella tai ilman. Paloteknistä käyttäytymistä kuvaava luokka: Cca-s3,d1,a3. Tyyppi FG16(O)R16, FG16OH1R16, FG16OH2R16
UNEL 35322 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset 0,6/1 kV:n opastin- ja merkinantokaapeleille, jotka on eristetty G16-laatuisella suurmoduulisella eteenipropeenikumilla, sisävaippa PVC-muovia, ja jotka sisältävät erityiset palotekniset ominaisuudet ja täyttävät rakennustuoteasetuksen (CPR) vaatimukset. Monijohtimiset kaapelit joustavilla johtimilla kiinteää asennusta varten, suojauksella tai ilman. Paloteknistä käyttäytymistä kuvaava luokka: Cca-s3,d1,a3. Tyyppi FG16OR16, FG16OH1R16, FG16OH2R16
UNEL 35324 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset 0,6/1 kV:n energiakaapeleille, jotka on eristetty G16-laatuisella suurmoduulisella eteenipropeenikumilla, termoplastinen sisävaippa M16-laatua. Lisäksi niillä on erityiset palotekniset ominaisuudet ja ne täyttävät rakennustuoteasetuksen (CPR) vaatimukset. Yksi- ja monijohtimiset kaapelit joustavilla johtimilla kiinteää asennusta varten, suojauksella tai ilman. Paloteknistä käyttäytymistä kuvaava luokka: Cca-s1b,d1,a1. Tyyppi FG16(O)M16, FG16OH1M16, FG16OH2M16
UNEL 35328 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset 0,6/1 kV:n opastin- ja merkinantokaapeleille, jotka on eristetty G16-laatuisella suurmoduulisella eteenipropeenikumilla, termoplastinen sisävaippa M16-laatua. Lisäksi niillä on erityiset palotekniset ominaisuudet ja ne täyttävät rakennustuoteasetuksen (CPR) vaatimukset. Monijohtimiset kaapelit joustavilla johtimilla kiinteää asennusta varten, suojauksella tai ilman. Paloteknistä käyttäytymistä kuvaava luokka: Cca-s1b,d1,a1. Tyyppi FG16(O)M16, FG16OH1M16, FG16OH2M16
UNEL 35368 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset energiakaapeleille 450/750 V, jotka on eristetty elastomeerikumilla ja jotka ovat paloa levittämättömiä ja halogeenittomia. Yksijohtimiset kaapelit ilman vaippaa joustavilla johtimilla Tyyppi N07G9-K.
UNEL 35369 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset 0,6/1 kV:n energiakaapeleille, jotka on eristetty elastomeeriseoksella ja jotka ovat paloa levittämättömiä ja halogeenittomia. Kaapelit joustavilla johtimilla kiinteää asennusta varten. Tyyppi FG10OM1.
UNEL 35370 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset 0,6/1 kV:n energiakaapeleille, jotka on eristetty elastomeeriseoksella ja jotka ovat paloa levittämättömiä ja halogeenittomia. Kaapelit jäykillä johtimilla kiinteää asennusta varten. Tyyppi RG10OM1.
UNEL 35371 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset 0,6/1 kV:n opastin- ja merkinantokaapeleille, jotka on eristetty elastomeeriseoksella ja jotka ovat paloa levittämättömiä ja halogeenittomia. Joustavat monijohtimiset kiinteää asennusta varten. Tyyppi FG10OM1.
UNEL 35375 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset 0,6/1 kV:n energiakaapeleille, jotka on eristetty G7-laatuisella suurmoduulisella eteenipropeenikumilla, joiden vaippa on PVC-muovia ja jotka ovat paloa levittämättömiä ja halogeenipäästöiltään vähäisiä. Yksi- ja monijohtimiset joustavilla johtimilla kiinteää asennusta varten, suojauksella tai ilman. Tyyppi FG7(O)R, FG7OH1R, FG7OH2R.
UNEL 35376 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset 0,6/1 kV:n energiakaapeleille, jotka on eristetty G7-laatuisella suurmoduulisella eteenipropeenikumilla, joiden vaippa on PVC-muovia ja jotka ovat paloa levittämättömiä ja halogeenipäästöiltään vähäisiä. Yksi- ja monijohtimiset kaapelit jäykillä johtimilla kiinteää asennusta varten. Tyyppi UG7(O)R, RG7(O)R.
UNEL 35377 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset 0,6/1 kV:n opastin- ja merkinantokaapeleille, jotka on eristetty G7-laatuisella suurmoduulisella eteenipropeenikumilla, joiden vaippa on PVC-muovia ja jotka ovat paloa levittämättömiä ja halogeenipäästöiltään vähäisiä. Monijohtimiset joustavilla johtimilla kiinteää asennusta varten, suojauksella tai ilman. Tyyppi FG7OR, FG7OH1R, FG7OH2R.
UNEL 35379 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset 0,6/1 kV:n energiakaapeleille, jotka on eristetty G7-laatuisella suurmoduulisella eteenipropeenikumilla, joiden vaippa on PVC-muovia ja jotka ovat paloa levittämättömiä ja halogeenipäästöiltään vähäisiä. Monijohtimiset jäykillä johtimilla, armeerattu teräsnauhoilla. Tyyppi U/RG7ONR.
UNEL 35382 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset 0,6/1 kV:n energiakaapeleille, jotka on eristetty G7-laatuisella suurmoduulisella eteenipropeenikumilla, termoplastinen sisävaippa M1-laatua, paloa levittämättömiä ja halogeenittomia. Yksi- ja monijohtimiset joustavilla johtimilla kiinteää asennusta varten, suojauksella tai ilman tyyppi FG7(O)M1, FG7OH1M1, FG7OH2M1.
UNEL 35382 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset opastin- ja merkinantokaapeleille tyyppi FG7OM1-0,6/1 kV, FG7OH1M1-0,6/1 kV, FG7OH2M1-0,6/1 kV.
UNEL 35716 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset energiakaapeleille 450/750 V, jotka on eristetty S17-laatuisella PVC-muovilla ja joilla on erityiset palotekniset ominaisuudet ja jotka täyttävät rakennustuoteasetuksen (CPR) vaatimukset. Yksijohtimiset kaapelit ilman vaippaa joustavilla johtimilla. Paloteknistä käyttäytymistä kuvaava luokka: Cca-s3,d1,a3. Tyyppi FS17
UNEL 35752 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset energiakaapeleille, jotka on eristetty PVC-muovilla, paloa levittämättömiä ja vähäiset halogeenipäästöt. Yksijohtimiset ilman vaippaa joustavilla johtimilla. Tyyppi N07V-K.
UNEL 35755 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset 0,6/1 kV:n opastin- ja merkinantokaapeleille, jotka on eristetty PVC-muovilla, joiden vaippa on PVC-muovia ja jotka ovat paloa levittämättömiä ja halogeenipäästöiltään vähäisiä. Monijohtimiset joustavilla johtimilla kiinteää asennusta varten, suojauksella tai ilman. Tyyppi N1VV-K, N1VC7V-K, N1VC4V-K.
UNEL 35756 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset 0,6/1 kV:n energiakaapeleille, jotka on eristetty PVC-muovilla, joiden vaippa on PVC-muovia ja jotka ovat paloa levittämättömiä ja halogeenipäästöiltään vähäisiä. Monijohtimiset joustavilla johtimilla kiinteää asennusta varten, suojauksella tai ilman. Tyyppi N1VV-K, N1VC7V-K, N1VC4V-K.
UNEL 35757 Kuvaa rakenteelliset ja mittoja koskevat määräykset 0,6/1 kV:n opastin- ja merkinantokaapeleille, jotka on eristetty PVC-muovilla, joiden vaippa on PVC-muovia ja jotka ovat paloa levittämättömiä ja halogeenipäästöiltään vähäisiä. Yksijohtimiset kaapelit joustavilla johtimilla kiinteää asennusta varten. Tyyppi N1VV-K
UNEL 36713 Kuvaa tyypin TR/R ja TR/HR puhelinjohtojen rakenteelliset määritykset ja mitat.

Yritys

La Triveneta Cavi on vuodesta 1965 lähtien yksi Euroopan tärkeimmistä matalan ja keskisuuren jännitteen johtojen tuottajista. Johdot on tarkoitettu teollisuuden ja yksityisten käyttöön, virranjakeluun sekä uusiutuviin energialähteisiin. lue kaikki »


Työskenteleminen LTC-yhtiössä

Ansioluettelon lähetyslomake ja avoimien työpaikkojen luettelo.Suora yhteys

Lähetä sähköpostia suoraan toimipisteisiimme

Päämaja ja tuotantoyksikkö 1

Brendola (VI): Via Orna, 35
36040

Tuotantoyksiköt 2, 3 - 4

Brendola (VI): Via Alcide De Gasperi, 19 36040

 

Tolentino (MC): Contrada Le Grazie, 42 62029

 

Montecchio Maggiore (VI): Via Ettore Majorana, 9/10, 36075

Logistiset yksiköt

Brendola (VI): Via Giulio Natta, 48
36040

Yhtiötiedot

La Triveneta Cavi s.p.a.
Yhtiöpääoma 15.480.000,00 € täysin maksettu
Yhtiörekisteri VI nro 21789 R.E.A. 197814 Verotunnus 02782190157
Arvonlisäverotunniste 01981240243 M/VI 002258